Formularz kontaktowy


informacja ze strony www:

 

Rozporządzenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest PPUH AmTech Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 10.

2.    Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres PPUH AmTech Sp. z o.o., 36-060 Głogów Młp., ul. Fabryczna 10 lub poprzez wiadomość pod adresem email:

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza

      - kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. fRODO (prawnie uzasadniony interes -udzielenie odpowiedzi na wiadomość)-obsługi procesu    

      - handlowego w tym składanych reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c ROD (obowiązek prawny),

4.      Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje

5.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

6.    Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani /  Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a)  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,

b)  okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

c)   po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.    Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane  do realizacji celów wskazanych w pkt 3;

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

E-mail *
Imię  *
Nazwisko  *
Miejscowość  *
Kod pocztowy 
Adres 
Nr telefonu  *
Treść *
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
*   - pola wymagane