Lekki Strop systemowy

Montaż lekkiego stropu...
Montaż lekkiego stropu...

Strop systemowy „KLAUDIA” o rozpiętości do 9,0 m bez podpór pośrednich.

Lekki szkielet stalowy SUNDAYsystemTM znajduje różnorakie zastosowanie – jednym z nich jest wykonywanie stropów dodatkowych już istniejących lub w remontowanych budynkach. Strop taki wykonany jest z belek ażurowych rozstawionych co 40 cm. Przestrzeń między belkami może być wykorzystana do rozprowadzenia różnego rodzaju instalacji, np. elektrycznej, wentylacyjnej, wodnej, telekomunikacyjnej. Oczywiście może być później wypełniona materiałem izolacyjnym, lub wytłumiającym. Montaż stropu odbywa się ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu (!) dźwigów lub podnośników i może być przeprowadzony dwojako:

1. Gotowe prefabrykowane w zakładzie produkcyjnym belki przyjeżdżają na plac budowy, (sposób praktyczny jeżeli mamy łatwy dostęp do stropu), po czym są układane w docelowym miejscu

2. Belki przyjeżdżają jako półfabrykaty (mniejsze objętościowo, bardzo lekkie elementy), w takiej postaci wnoszone są na miejsce wbudowania, gdzie następuje ich końcowe zespolenie i dopiero zamontowanie (rozwiązanie bardzo przydatne w budynkach gdzie do stropu jest trudny dostęp)

 

Zalety takiego stropu to niewątpliwie:

 • bardzo mała masa (ma to wpływ np. na odciążenie istniejącej konstrukcji)
 • łatwość montażu
 • szybki czas realizacji
 • brak robót mokrych co przyczynia się do szybkiego użytkowania stropu (jest to możliwe zaraz po poszyciu belek płytą OSB3 gr 22 mm)
 • elastyczność w kształcie stropu (nieregularność)
 • częściowa prefabrykacja znacznie ułatwia dostawę stropu na daną kondygnację gdzie ma być zamontowany (ma to duże znaczenie w starych obiektach, w których zalecone są wymiany stropów, z trudnym dostępem z zewnątrz do budynku oraz ciasnymi pomieszczeniami wewnętrznymi)
 • rozpiętość 9,0 m umożliwia dogodną aranżację wnętrz, bez stosowania dodatkowych podciągów i słupów, psujących harmonię pomieszczeń

 

Dane techniczne stropu systemowego:

 • max. obciążenie użytkowe - 200 kg/m2
 • wysokość konstrukcji stalowej - 400 mm
 • poszycie od góry - płyta OSB3 gr 22mm, wykończenie wierzchnie może być wykonane z płytek ceramicznych, parkietu, paneli podłogowych lub wykładziny
 • poszycie od dołu - wykończenie standardowo płytą gips-karton na ruszcie drewnianym. W celu zachowania odporności ogniowej zaleca się stosowanie podwójnej płyty GKF gr. 12,5 mm każda
 • Na zdjęciach obok przedstawiamy wykonanie takiego stropu w starym budynku