Ściany osłonowe

BUDYNEK „P” POLITECHNIKI...

ŚCIANY OSŁONOWE W TECHNOLOGII SUNDAYsystem

Ściany osłonowe w technologii SUNDAYsystemTM można stosować w obiektach o konstrukcji nośnej stalowej lub żelbetowej. W odróżnieniu od ścian osłonowych wykonywanych z płyt warstwowych, przy użyciu technologii SUNDAYsystemTM  możliwe jest zastosowanie różnorodnych materiałów elewacyjnych, co daje szersze możliwości architektoniczne.


Sposób wykonania ścian, pozwalający na niemal całkowite wypełnienie przestrzeni między słupkami konstrukcji materiałem izolacyjnym sprawia, że ściany te mają niski współczynnik przenikania ciepła (nie większy niż U=0,28 W/m2K). Stosunkowo niewielki ciężar ścian pozwala na ograniczenie obciążenia na konstrukcję nośną budynku, co ma szczególne znaczenie przy budynkach wielokondygnacyjnych, oraz przyczynia się do zmniejszenia całkowitego ciężaru budowli, a co za tym idzie zmniejszenia obciążeń na fundament.
Technologia SUNDAYsystemTM pozwala na przygotowanie gotowych paneli ściennych w warunkach fabrycznych, przyspiesza prace montażowe, a wspomniany już niewielki ciężar eliminuje potrzebę stosowania ciężkiego sprzętu dźwigowego.

Przykłady wykonanych przez firmę AmTech ścian osłonowych w technologii SUNDAY system:

Wykonaliśmy następujące obiekty: 

• Budynek „P” Politechniki Rzeszowskiej
• Budynek biurowy w Warszawie przy ul. Puławskiego
• Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach
• Budynek komercyjny w Siemianowicach Śląskich
• Budynek biurowy we Wrocławiu
• Budynek biurowy w Rzeszowie

 

lekkie ściany osłonowe
BUDYNEK „P” POLITECHNIKI...
lekkie ściany osłonowe
BUDYNEK „P” POLITECHNIKI...
lekkie ściany osłonowe
BUDYNEK „P” POLITECHNIKI...
BUDYNEK BIUROWY WE...
BUDYNEK BIUROWY WE...
BUDYNEK BIUROWY WE...
BUDYNEK BIUROWY W...
BUDYNEK BIUROWY W...
BUDYNEK BIUROWY W...