RODO

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90a, 39-102 Brzezówka.
 2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Weldon Sp. z o.o., 39-102 Brzezówka 90a; lub poprzez wiadomość pod adresem e-mail: kontakt@weldon.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
  a. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą wiadomości e-mail lub formularza
  – kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)
  – obsługi procesu handlowego, w tym składanych reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)
  b. obsługi procesu rekrutacji
  c. inne, wynikające wprost z treści korespondencji
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje i posiada stosowne umowy.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani /  Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  a. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
  b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  c. po okresach wskazanych w pkt a. – b. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane  do realizacji celów wskazanych w pkt 3.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.